Algemene voorwaarden

Bij je aanmelding voor een abonnement, workshop of coaching sessie bij Happy Buddha ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 • De betaling van abonnementen, workshops en coaching sessies geschiedt vooraf of ter plekke contant. Achteraf betalen is niet mogelijk. 
 • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Happy Buddha kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de ruimten waar de lessen gegeven worden.
 • De actuele lesplanning staat op de website. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt via de mail. Happy Buddha behoudt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Deze lessen kunnen worden ingehaald. 
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. 
 • Voor aanvang ben je verplicht om lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docent, zodat zij eventuele aanpassingen kan aandragen
 • Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor jouw welzijn, dus werk binnen je eigen grenzen en raadpleeg als je onder behandeling bent een arts over wat je wel/niet mag doen
 • De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel tijdens of na de les
 • De docent kan op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de student de toegang tot de les/workshop weigeren. 
 • Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig telefonisch, per sms of per mail wordt doorgegeven
 • Bij afmelding korter dan 24 uur van tevoren ben je verplicht de kosten te vergoeden van  je workshop/coachsessie.
 • Gemiste lessen kunnen alleen in overleg worden ingehaald.
 • Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. Voor het abonnement geldt dat er in de maand augustus geen betaling plaatsvindt.